2010. december 17., péntek

Internet olvasók

Az olvasási szokásokat az 1900-as évek elejétől vizsgálják Magyarországon. Vizsgálják az olvasásra fordított időt, az olvasás indítékait, az olvasmányok és az olvasók típusait. Az internet olvasóinak vizsgálatára és kategorizálására elsőként a Magyar Művelődési Intézet és a MTA Sziciológiai Intézete vállalkozott. Megvizsgálták az Internet használóinak összetételét, használati szokásaikat. Ez alapján megfogalmazták mit nevezhetünk internetes olvasásnak. Megállapításuk szerint a következő tevékenységek tartoznak az internetes olvaás kategóriájába: hírek olvasása, tanuláshoz, munkához szakirodalom, információ keresése, hobbival kapcsolatos tájékozódás, kultúrával, művészetekkel kapcsolatos információkeresés, utazással kapcsolatos információk keresése, tájékozódás filmekről, sportról, autókról, sztárokról vagy az egészségügyről. Nem sorolták az internetes olvasás körébe az internetes vásárlást, játékot, chat-et, e-mailezést, zenei és egyéb file-ok letöltését és egyéb interaktív tevékenységeket. Ebből arra is következtethetünk, hogy az internetes olvasó is olvasó. Attól sem kell félnünk, hogy az internetes olvasmányok kiszorítják a hagyományos forrásokat. Az internet olvasói hagyományos értelemben véve is olvasók. Könyvet és újságot is ők olvasnak a leggyakrabban. forrás: Olvasási szokások. Budapest : MMI - MTA Szociológiai intézet, 2005

Nincsenek megjegyzések: