2011. november 29., kedd

tanulási környezetek

Ha már az e-learningről szó esett, próbáljuk körüljárni, hogy mennyiben egyezik, illetve mennyiben tér el a hagyományostól. Az előző bejegyzés olyan szempontból mutatta be, az elektronikus tanulást, hogy milyen a tanuló és a tanár térbeli viszonya. Most azt nézzük meg, milyen a tanulási környezet. A hagyományos tanulási környezetet mindenki jól ismeri, azt gondolom. Van egy iskola, ahová járunk. Vannak tantermek, a tantermekben padok, ahol a tanulók ülnek, és van egy tábla, ami előtt a tanár áll. A tipikus frontális oktatási modell, minden figyelem a táblára és a tanárra összpontosul, ő a tudását átadja a tanulóknak. Kommunikáció ez is, és bár szinkron jellegű, alapvetően egyirányú. Természetesen vannak olyan esetek, amikor ez némiképp változik, a tanterem elrendezése és az oktatási módszerek is változóak lehetnek. Ezalatt nem feltétlenül a tanulók és a tanár elhelyezkedését értem, sokkal inkább az oktatási folyamatban való részvételt. Nem csak hagyományos, hanem elektronikus tanulási környezetről is beszélhetünk.

2011. május 6., péntek

az e-learning-ről

Az e-learning előzményének tekinthetjük a távoktatást, melynek létrejöttét a tömegoktatás és az oktatás költségeinek csökkentése indokolta. Kezdeti formájának tekinthető a számítógéppel segített tanulás, mely során az oktatóanyagot valamilyen digitális adathordozón rögzítik és juttatják el a tanulóhoz. A tanárnak és tanulónak semmilyen kapcsolata nincs egymással, ilyenformán ez az oktatásnak statikus, szervezetlen formáját jelenti. A következő lépést az internet vagy web alapú tanulás  jelenti, mely egyrészt a számítógéppel segített tanulás szervezett formáját jelenti, másrészt a hagyományos értelemben vett távoktatás elektronikus formájának tekinthető, bár a tanuló továbbra sem kerül kontaktusba az oktatóval. Mai értelemben véve az e-learning a hagyományos távoktatás, vala mint a számítógéppel illetve internettel támogatott tanulás ötvözését jelenti.


Fontos hangsúlyozni, ami az elnevezésekből is egyértelműen látszik, a hangsúly az oktatásról a tanulásra, az oktatóról a tanulóra helyeződik át. A tanulási folyamatban egyre nagyobb önállóságot kap a tanuló. Az önállósággal a tanuló nagyobb felelőssége is együtt jár, illetve sokkal nagyobb aktivitást feltételez ez a tevékenység. A tanulói önállóság és aktivitás pedig előrevetít még valamit. A hagyományos, formális oktatás mellett egyre nagyobb szerepet kap az informális tanulás is. De erről később.

Az e-learning tevékenységek megközelítésének egy módja a tanuló és a tanár közötti tér- és időbeli kapcsolatok milyensége:

2011. február 3., csütörtök

Információs és kommunikációs technológiák - IKT

A magyar szakirodalomban alkalmazott kifejezés és rövidítés tulajdonképpen az angol information and communication technologies (röviden ICT) magyar fordítása. A kifejezés alatt nem csak azokat az új technikai eszközöket érthetjük, melyek, melyek az információszerzés/közvetítés és kommunikáció eszközei lettek, hanem mindazokat a technológiákat is, melyek az új eszközökre alapozva a kommunikáció területén megjelentek. Kezdetben a számítógépek, mára a különböző mobil eszközök tekinthetők a kommunikáció alapjának, ugyanakkor beláthatjuk, hogy forradalmi változást nem maguk a gépek, hanem a rajtuk keresztül elérhető csatorna, az internet hozta.